Wsparcie prawne

Nie zawsze na początku sprawy prawnik oraz jego klient bywają jednomyślni. Klienci często kierują się emocjami, zaś prawnik stara się spojrzeć na dany przypadek przez pryzmat przepisów i możliwości znalezienia najlepszego rozwiązania. Dlatego też praca adwokata sprowadza się nie tylko do przekonania sądu do wydania korzystnego werdyktu, lecz także do dojścia do porozumienia ze swoim klientem, który może mieć inne spojrzenie na całość sprawy. Taka sytuacja dotyczy szczególnie kwestii zawarcia ugody czy dobrowolnego poddania się karze. Na ogół klienci, mając bagaż negatywnych doczuć do swojego adwersarza, nie chcą podążyć drogą porozumienia, choć wydaje się ono być najlepszym wyjściem z sytuacji. Jak podkreśla mecenas Izabela Duracz-Załęcka takie „boje” z klientem to codzienność w jej pracy.