Rak tarczycy

Zwrotnik Raka jest największą polskojęzyczną stroną poświęconą onkologii, podchodząc do tematyki tej w sposób wieloaspektowy, zamieszczając informacje na temat przebiegu różnych odmian nowotworów, metod leczenia, a także profilaktyki. Ze strony można dowiedzieć się czegoś o każdej odmianie raka, jakie grupy powinny być na ich punkcie najbardziej uważne i jakie są najczęstsze symptomy. Można też dowiedzieć się na stronie wiele na temat genetyki nowotworów, w wielu przypadkach kluczowego aspektu dla rozwoju choroby.