Prawo gospodarcze

Wielu właścicieli firm może przyznać, że prowadzenie własnego biznesu nie jest sprawą prostą, zwłaszcza, gdy dochodzi do konfliktów pomiędzy wspólnikami. W takich przypadkach przydaje się pomoc prawników, którzy prawo gospodarcze znają jak własną kieszeń. Sosnowski Legal to grupa prawników, którzy specjalizują się w obronie osób zagrożonych przez nielegalne praktyki członków spółek. Przygotowują oni strategie w przypadku postępowania karnego, jak i reprezentują klienta przed organami ścigania. W przypadku chęci polubownego zakończenia sprawy lub przyznania się do oskarżenia przeprowadzają oni negocjacje z organami odpowiedzialnymi za postępowanie karne.